مدیریت سرمایه به روش ارشیا عزیز پور

میزان کل سرمایه

درصد ریسک روی کل سرمایه

میزان لوریج

درصد ریسک در پوزیشنویدئو آموزش کامل مدیریت سرمایه توسط ارشیا عزیز پور :

برای نمایش ویدئو فیلتر شکن را روشن کنید !
نمایش ویدئو